زمان مطالعه: 2 دقیقه

اهداف ما

بیزمش بر پایه باور به جوانان و استعدادهای آنان پایه ریزی شده است،ما بر این باور هستیم که با کمک جوانان نخبه و کارآفرین میتوانیم ایرانی بهتر بسازیم،مهم ترین اصل پیشرفت تکیه بر جوانان و نخبه های آن سرزمین است، و ایران ما دارای نخبه های است که دنیا به خود ندیده،با تکه بر این باور و حمایت استعدادهای ناب میتوان آینده ای روشن در اقتصاد و کارآفرینی دید.

 

ماموریت ما

ما تلاش خود را می کنیم تا بستر مناسبی را برای تبدیل ایده های جوانان کشورمان به کسب و کار فراهم کنیم و پس از تبدیل ایده جوانان به کسب و کار، زمینه جذب سرمایه و بالندگی و توسعه استارتاپ های ایرانی را فراهم آوریم.ما همه تلاشمان را در جهت صیانت از نخبگان و ایده های جوانان ایرانی به کار خواهیم بست تا امید جوانانمان را به ثمر بنشانیم و به آنها  بباورانیم که ما می توانیم کارهای بزرگی بکنیم. تحول و نوآوری را کسانی به وجود می‌آورند که از شکست نمی‌ترسند.شتاب دهنده بیزمش پشتیبان کارآفرینان نوپایی است که آماده بلندپروازی هستند و با توکل به پروردگار برای ساختن افق آینده «ایران زمینمان» شب و روز تلاش می کنند . تلاش میکنیم تا شعله شوق و سرزندگی را برای پیمودن مسیر دشوار کارآفرینی درون آن‌ها روشن نگه داریم.

 

ماموریت در چشم انداز

اهداف شما تایین میشود و برای آن ضرب العجل گذاشته میشود،اهدافی که بیانگر کار بزرگی است که شما برای آن تلاش میکنید،نمایش آینده ای از کسب و کار شما به خود و مشتری های شما.

 

نقشه راه استراتژیک

بکارگیری یک نقشه راه استراتژیک برای کمک به دستیابی به اهداف بلند مدت.نقشه راه استراتژیک مانند یک GPS برای شما مشخص می کند که در حال حاضر در کجای کسب و کار خود هستید و همچنین کمک می کند به جایی که می خواهید بروید برسید.

 

سند راهبردی

سند راهبردی استراتژیک فرایندی است سازمانی برای تعریف راهبرد سازمان و تصمیم‌گیری برای چگونگی یافتن منابع مورد نیاز برای رسیدن به مقصود استراتژی، صورت می‌گیرد. این فرایند افراد و منابع را نیز شامل می‌شود.

برای آنکه سازمان بداند به کجا خواهد رفت باید بداند اکنون دقیقاً کجا قرار گرفته‌است. پس از آن باید آنچه می‌خواهد باشد را به درستی تعریف کرده و چگونگی رسیدن به آن جایگاه را مشخص کند. مستندات حاصل از این فرایند را سند راهبردی سازمان می‌نامند.

 

ساختار سازمانی اعضاء

همان‌طور که از نام آن مشخص است این ساختار سازمانی سلسله مراتبی درون یک سازمان را نشان می‌دهد که شامل دسته‌بندی روابط بین افراد مختلف نیز می‌شود. شما با کارمندان ارشد در بالای ساختار اعضاء شروع می‌کنید و از آنجا به پایین می‌آیید. برای مثال ممکن است مدیر عامل را بالا قرار دهید، سپس معاون و پس از آن رئیس هر بخش و سرپرست‌ها را قرار دهید و به همین ترتیب تا آخرین سمت این ساختار پیش بروید.