همراه بیزمش در مجله خبری بیزمگ شوید تا یکی دیگر از اخبار دنیای کسب و کار را با هم مرور کنیم.

 پنجاه و یکمین جلسه کارگروه با حضور دکتر غلامی وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری، رئیس کارگروه، دکتر علی وحدت، دبیرکارگروه و تمامی اعضا به صورت حضوری (با رعایت پروتکل های بهداشتی) و آنلاین برگزار شد.
در ابتدای جلسه گزارشی از اقدامات و فعالیت های دبیرخانه در  شش ماهه نخست سالجاری در محورهای اعطا مجوز، هدایت و توانمندسازی، نظارت بر فعالیت های صندوق های پژوهش و فناوری و تعاملات با دستگاه ها و سازمان های مختلف در راستای توسعه و تقویت صندوق ها ارایه شد.
در ادامه گزارش نظارتی دو صندوق پژوهش و فناوری مطرح شد که پس از بحث و تبادل نظر اعضا، تصمیمات مربوط به هر یک اتخاد گردید.

لغو مجوز  فعالیت صندوق پژوهش و فناوری ایده آل صنعت امروز
پس از بررسی گزارش نظارتی از وضعیت سهامداری و عملکردی صندوق پژوهش و فناوری ایده آل صنعت امروز، مجوز فعالیت این صندوق با رای اعضا کارگروه لغو شد.

تعلیق صندوق پژوهش و فناوری فن آفرین سلامت مرکزی
باتوجه به گزارش نظارتی از وضعیت سهامداری و عملکرد صندوق پژوهش و فناوری فن آفرین سلامت مرکزی، مقرر گردید طی مدت چهار ماه، سهامداران بخش خصوصی این صندوق افزایش یافته ، عنوان صندوق به صندوق پژوهش و فناوری استان مرکزی تغییر یافته و همچنین نیروی انسانی متخصص و زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری توسعه و تجهیز شود. تا زمان اصلاح موارد فوق ، صندوق اجازه فعالیت نخواهد داشت.

دبیرخانه کارگروه حامی صندوق های پژوهش و فناوری فعال 
دکتر علی وحدت، دبیر کارگروه با بیان اینکه در دوره ی جدید مدیریتی برنامه های توانمندسازی و تقویت و توسعه صندوق های پژوهش و فناوری بسیار جدی صورت می گیرد افزود: دبیرخانه کارگروه برای کمک به  توسعه صندوق های پژوهش و فناوری تعامل خوبی با دستگاه های مختلف ایجاد کرده  و هم اکنون نقش حامی صندوق های پژوهش و فناوری فعال را ایفا می کند .
وی عنوان کرد: در راستای شکل گیری زیست بوم نوآوری در شرکت های بزرگ، دستورالعمل اعطا و لغو مجوز، هدایت و نظارت بر فعالیت صندوق های پژوهش و فناوری سرمایه گذاری جسورانه شرکتی (cvc  ) در دبیرخانه کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری پس از کار تحقیقاتی دقیق و منسجم تدوین شده است تا زمینه ای برای بوجود آمدن سازوکار فناوری و نوآوری در شرکت های بزرگ باشد.
در پایان اعضا درباره ی مفاد این دستور العمل به بحث و تبادل نظر پرداختند. شایان ذکر است بررسی این دستور العمل در جلسات بعد ادامه خواهد یافت .

 

منبع: صندوق نوآوری و شکوفایی