آبان 1398

موفقیت استارتاپ

7 قدم موفقیت استارتاپ

زمان مطالعه: 2 دقیقه اگر موفقیت استارتاپ تان برای شما مهم است، و به دنبال موفقیت در کسب و کار خود هستید، باید بدانید در فضای کسب و کار امروز اقتصاد موجود کشور تهدیدی بزرگ برای شما می باشد. از این رو برای موفق شدن در کسب و کار خود شما نیاز به تکیه بر پتانسیل خود کرده و آن را تقویت کنید. ... Read More
بلوغ صبورانه

بلوغ صبورانه

زمان مطالعه: 3 دقیقه که در دوران کودکی، یک پیله کرم ابریشم را بر روي درختی می یابد، درست هنگامی که پروانه خود را برای خروج از پیله آماده می سازد. اندکی منتظر می ماند، اما سرانجام چون خروج پروانه طول می کشد تصمیم می گیرد این فرآیند را شتاب بخشد. با حرارت دهان خود آغاز به گرم نمودن پیله می کند، تا این که پروانه خروج خود را آغاز می کند. اما بال هایش هنوز بسته اند و اندکی بعد می میرد. ... Read More
مفهوم اولیه استارتاپ

ایجاد مفهوم اولیه استارتاپ

زمان مطالعه: 2 دقیقه تولید نمونه اولیه و بررسی آن، مرحله بعدی پس از ایده پردازی، ایجاد مفهوم اولیه استارتاپ از طرح ذهنی تان است. یک نام برای طرح خود انتخاب کنید . نامی که تلفظش راحت باشد و مردم آن را بخاطر بسپارند. گام بعدی و البته مهم ترین گام ((ایجاد مدل کسب و کار)) برای معرفی بهتر ایده میباشد. ... Read More
روش های ارزش گذاری استارتاپ ها

روش های ارزش گذاری استارتاپ ها

زمان مطالعه: 7 دقیقه مبدع این این روش دیو برکاس نویسنده و سرمایه گذار فرشته در زمینه ی کسب و کار و تجارت می باشد. طبق این روش با در اختیار داشتن یک سری اطلاعات از فاکتور های کلیدی استارتاپ و ارزیابی آنها میتوان  آینده ی مالی و روند رشد استارتاپ تخمین زد.این فاکتورها عبارتند از: ... Read More