بهمن 1398

تیم سازی استارتاپ

اصول و قواعد تیم سازی در استارتاپ

زمان مطالعه: 2 دقیقه از ابتدای شروع کار مهم است که بدانیم که تنها ایده ی خوب برای موفقیت کافی نیست و رشد و شکوفایی آن نیازمند تیمی قوی،متحد و متخصص است ،برای یک کار افرین مهم ترین رکن تیم همراه اوست تا بتواند استارتاپ خود را هرچه راحت تر به سمت جلو ببرد. از این رو یک رهبر موفق باید اصول و قواعد تیم سازی استارتاپ را بداند. ... Read More