بیزمش بر پایه باور به جوانان و استعدادهای آنان پایه ریزی شده است،ما بر این باور هستیم که با کمک جوانان نخبه و کارآفرین میتوانیم ایرانی بهتر بسازیم،مهم ترین اصل پیشرفت تکیه بر جوانان و نخبه های آن سرزمین است، و ایران ما دارای نخبه های است که دنیا به خود ندیده،با تکه بر این باور و حمایت استعدادهای ناب میتوان آینده ای روشن در اقتصاد و کارآفرینی دید.

 

ما تلاش خود را می کنیم تا بستر مناسبی را برای تبدیل ایده های جوانان کشورمان به کسب و کار فراهم کنیم و پس از تبدیل ایده جوانان به کسب و کار، زمینه جذب سرمایه و بالندگی و توسعه استارتاپ های ایرانی را فراهم آوریم.ما همه تلاشمان را در جهت صیانت از نخبگان و ایده های جوانان ایرانی به کار خواهیم بست تا امید جوانانمان را به ثمر بنشانیم و به آنها  بباورانیم که ما می توانیم کارهای بزرگی بکنیم. تحول و نوآوری را کسانی به وجود می‌آورند که از شکست نمی‌ترسند.شتاب دهنده بیزمش پشتیبان کارآفرینان نوپایی است که آماده بلندپروازی هستند و با توکل به پروردگار برای ساختن افق آینده «ایران زمینمان» شب و روز تلاش می کنند . تلاش میکنیم تا شعله شوق و سرزندگی را برای پیمودن مسیر دشوار کارآفرینی درون آن‌ها روشن نگه داریم.

اعضای بیزمش:

دکتر محمد پارسا سهرابی

بنیانگذار شتابدهنده بیزمش

شهاب رحیمی

تیم طراحی سایت

امیرحسین میزانی

تیم طراحی سایت

حسین دیانتی

مدیر داخلی

علیرضا سلطان آبادی

تیم گرافیک

خانم جوشنی

تیم تولید محتوای گرافیکی

خانم لونی

تیم گرافیک

پویا زنگنه

تیم طراحی سایت

علی ندائی طوسی

تیم تولید محتواسئوشده