دورهمی بحث آزاد بیزمش که هفته ای یک بار و به زبان انگلیسی برگزار میشود.هر هفته موضوع مورد بحث تعیین و علاقه مندان یک هفته فرصت دارند تا به آن بپردازند .هدف افزایش قدرت مذاکره و تکلم به زبان انگلیسی،تقویت ۴ مهارت زبان خارجی، تقویت اکوسیستم استارتاپی توسط تیم سازی، تقویت اعتماد به نفس در تکلم زبان خارجی، کشف و تصحیح غلطهای گرامری موجود در مهارت مکالمه می باشد.
شرکت در این دورهمی رایگان است اما ثبت نام اجباری.

مزایای شرکت در بیز تالک

1. افزایش اعتماد به نفس در گفتار
2. محیط رقابتی دوستانه برای یادگیری بهتر
3. فراگیری لغات کاربردی و نحوه استفاده ی آن در جمله
4. بهبود listening
5. بهبود writing text

بیزتالک مناسب برای

1.English language student
2. imigration apply
3. foreign university major seekers
4. foreign job seekers
5. ILETS & TOEFL seekers

زمان: پنجشنبه از ساعت 13 الی 15
مکان: شتاب دهنده مجازی بیزمش

برای ثبت نام میتوانید از طریق دکمه رو به رو اقدام نمایید.