سلامت

سلامت یکی از مهم ترین دغدغه های امروز مردم جهان، مسئله ای فرا گیر در زمینه سلامت نحوه زندگی سالم و داشتن سلامت جسمی و روانی است،این مسئله آنقدر مهم است که شرکت های بزرگ دنیا برای بهبود و ارتقاع کسب و کار خود، سرمایه گذاری های بزرگی در این زمینه میکنند، تا اطمینان خاطر حاصل کنند که مشتری های آن ها با استفاده از محصولات آنان کمترین ضرر سلامتی را بپردازند.
همانطور که میدانیم با داشتن جامعه سالم میتوانیم، آینده ای روشن برای آن جامعه و کشور پیشبینی کنیم، یکی از راه کارهای داشتن جامعه ای سالم داشتن فعالانی در این زمینه است، این فعالان در زمینه های مختلفی فعالیت میکنند، و یکی از مهم ترین آن زمینه ها ارائه خدمات سلامت به مردم آن جامعه میباشد.

آوای سلامت

مجموعه خدمات مشاوره و پرستاری آوای سلامت جهت ارائه کلیه خدمات پرستاری و پاراکلینیکی در منزل به عنوان هسته در‌این شتابدهنده مستقر است.این مجموعه بیمارستان را به منزل شما می اورد چه از نظر خدمات و چه از نظر تجهیزات ؛ برای استقرار مجازی در این حوزه درخواست خود را ثبت کنید.

    مشخصات ثبت کننده درخواست


    مشخصات اعضای تیم را بنویسید

    برای هر عضو تیم، نام و نام خانوادگی، سن، مسئولیت در تیم و میزان شراکت (سهام) بنویسید: