زمان مطالعه: < 1 دقیقه

ثبت درخواست استقرار تیم استارتاپی

شما تیم های استارتاپی میتوانید از طریق فرم زیر درخواست استقرار خود را در مجموعه ی بیزمش ثبت کرده و منتظر بررسی آن توسط کارشناسان ما باشید، پس از تایید شدن آن توسط کارشناسان ما شما را برای مصاحبه ی حضوری دعوت خواهیم کرد.

مشخصات ثبت کننده درخواست

مشخصات اعضای تیم را بنویسید


*


برای هر عضو تیم، نام و نام خانوادگی، سن، مسئولیت در تیم و میزان شراکت (سهام) بنویسید: