صاحب ایده هستم

صاحب ایده هستم

شتاب دهنده بیزمش برای افراد دارای ایده استارتاپی مکانی بسیار مناسب می باشد، شما می توانید ایده خود را با کمک بیزمش به یک کسب و کار تبدیل کرده و کارآفرین شوید. از این رو مجموعه ی بیزمش از دوستان صاحب ایده دعوت به همکاری به عمل می آورد.