منتور هستم

منتور هستم

یکی دیگر از خدمات شتاب دهنده بیزمش همکاری با این مجموعه به عنوان منتور است، شما می توانید به عنوان منتور کسب و کار با مجموعه ی بیزمش همکاری کنید.

منتور چیست؟

منتور شخصی است که دارای دانشی در یک زمینه می باشد، آن فرد دارای دانش به یک فرد یا تیم دیگر در راستای افزایش موفقیت آن کسب و کار کمک می کند.

دکتر محمد پارسا سهرابی
دکتر محمد پارسا سهرابی
منتور

رزومه:

  • بنیان گذار شتاب دهنده بیزمش
  • مدیر توسعه بازار روزنامه ی ثروت
  • بنیان گذار شرکت دانش بنیان پتروپالاتوس
حسن صبوری مطلق
حسن صبوری مطلق
منتور

رزومه

  • مشاوربازاریابی، فروش،برندسازی شرکت های خصوصی
  • کوچ (مربی) در حوزه های فردی و کسب و کار و سازمانی
  • مشاوره در خصوص چندیدن محصول استارتاپی و دانش بنیان
  • مشاوره در خصوص راه اندازی کارخانه های مواد غذایی
مهندس هدایت آرین پور
مهندس هدایت آرین پور
منتور

رزومه

  • مدیرعامل علوم و فنون نوین پارسیان
  • بنیان گذار شتاب دهنده بیزمش