آمیخته بازاریابی

آمیخته بازاریابی

آمیخته بازاریابی

زمان مطالعه: < 1 دقیقه آمیخته بازاریابی اولین بار توسط آقای مک کارتی معرفی شد که در قالب 4P شناخته میشود و بعد ها به 7P تغییر کرد.هفت گزینه عبارتنداز:محصول،قیمت،مکان،ترویج،مردم،فرایند و شواهد فیزیکی میباشند. در ادامه میتوانید ویدئو توضیحی بر آمیخته بازاریابی 7P را تماشا کنید. ... Read More