ادغام استارتاپ ها

ادغام استارتاپ ها

ادغام استارتاپ ها،چرا استارتاپ ها ادغام می شوند؟

اولین قدم در راستای ادغام استارتاپ ها داشتن بینش مشترک میباشد. برای تنیده شدن دو استارتاپ با بکدیگر و تشکیل ماهیتی واحد نیاز به تغییرهای بزرگ و آنچنانی در نقشه راه توسعه محصولات و خدمات نباشد، در غیر این صورت صاحبان آن استارتاپ ها باید منتظر مشکلات پیش رو باشند. ... ادامه مطلب