ادغام استارتاپ ها

ادغام استارتاپ ها

ادغام استارتاپ ها،چرا استارتاپ ها ادغام می شوند؟

زمان مطالعه: 2 دقیقه اولین قدم در راستای ادغام استارتاپ ها داشتن بینش مشترک میباشد. برای تنیده شدن دو استارتاپ با بکدیگر و تشکیل ماهیتی واحد نیاز به تغییرهای بزرگ و آنچنانی در نقشه راه توسعه محصولات و خدمات نباشد، در غیر این صورت صاحبان آن استارتاپ ها باید منتظر مشکلات پیش رو باشند. ... Read More