ارشمیدسی

سه مدل اقبال

سه مدل اقبال

زمان مطالعه: < 1 دقیقه اقبال گالیله‌ای: شامل افرادی است که بدون هدف خاصی فقط کاری را انجام می دهند و ناگهان با فراست چیزی خارق العاده را می یابند. ... Read More