استراتژی 4C

استراتژی 4C

استراتژی 4C

زمان مطالعه: < 1 دقیقه استراتژی 4C نقطه مقابل استراتژی 4p یا 7p میباشد چرا که در 7P نگاه از سوی فروشندگان است اما در 4c نگاه از سوی مشتری میباشد تا نیازها و خواسته های مشتری بررسی گردد تا شناخت بهتری به آنچه مشتری مدنظر دارد برسیم. ... Read More