اصطلاحات استارتاپی

اصطلاحات استارتاپی

اصطلاحات استارتاپی

زمان مطالعه: 4 دقیقه یکی از اصطلاحات استارتاپی (startup) میباشد، به یک تیم و یا کسب و کار نوپا و نوظهور گفته میشود که معمولا به تازگی و در نتیجه کارآفرینی ایجاد شده است، توانایی رشد سریع دارد، و در جهت ارائه خدمات و یا محصول نوآوری داد و دوام پذیر میباشد و برای حل یک نیاز آن جامعه ایجاد شده است. ... Read More