اعتبار سنجی

اعتبار سنجی ایده

اعتبار سنجی ایده

زمان مطالعه: 3 دقیقه برای آن که مطمئن شوید ایده ی شما کارآمد و مورد استقبال خواهد بود یا خیر، اعتبارسنجی گزینه ی مهم و ضروری است ، با آزمودن محصول به روش های مختلف و تایید اعتبار آن از این طریق میتوان این پرسش را پاسخ داد. ... Read More