ایجاد مفهوم اولیه استارتاپ

مفهوم اولیه استارتاپ

ایجاد مفهوم اولیه استارتاپ

تولید نمونه اولیه و بررسی آن، مرحله بعدی پس از ایده پردازی، ایجاد مفهوم اولیه استارتاپ از طرح ذهنی تان است. یک نام برای طرح خود انتخاب کنید . نامی که تلفظش راحت باشد و مردم آن را بخاطر بسپارند. گام بعدی و البته مهم ترین گام ((ایجاد مدل کسب و کار)) برای معرفی بهتر ایده میباشد. ... ادامه مطلب