بارز کمپ

بارز کمپ: تامین سفارشی قطعات صنعتی

بارز کمپ: تامین سفارشی قطعات صنعتی

زمان مطالعه: 3 دقیقه بارز کمپ یک دوره برای تشکیل استارتاپ‌های کاربردی است که گروه صنعتی بارز برگزار می‌کند و در آن ضمن شناسایی افراد توانمند، انواع آموزش‌ها را ارایه می‌کند تا شرکت‌کنندگان بتوانند استارتاپ‌های خود را ایجاد کرده و به بهره‌وری برسانند. ... Read More