بازارهای رقابتی

آماده‌سازی کسب‌وکارها برای ورود به بازارهای رقابتی با سامانه "تعالی سازمانی"

آماده‌سازی کسب‌وکارها برای ورود به بازارهای رقابتی با سامانه “تعالی سازمانی”

زمان مطالعه: 3 دقیقه گروهی از محققان یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی سامانه تعالی سازمانی را مطابق با استانداردهای اروپایی عرضه کردند که کاربرد آن در سازمان‌ها امکان آشنا شدن آنها با ضعف‌های موجود در مجموعه مدیریتی خود را فراهم می‌کند تا بتوانند چارچوب مناسبی برای مدیریت سازمان‌ در محیط رقابتی طراحی کنند. ... Read More