بحران کرونا

بحران کرونا

30 چالش پیش روی کسب وکارها در بحران کرونا

زمان مطالعه: 2 دقیقه با شیوع ویروس کرونا و جهانی شدن آن بحران کرونا تمام دنیا را فرا گرفت، این ویروس تا تعطیلی کسب و کارها و خانه نشین کردن بشر اقتصاد جهانی را هدف گرفت، و بحرانی در اقتصاد جهانی به وجود آورد. ... Read More