بورس

3 مدل حمایتی صندوق نوآوری و شکوفایی برای بورسی شدن شرکت‌های دانش بنیان و استارت‌آپ‌ها

3 مدل حمایتی صندوق نوآوری و شکوفایی برای بورسی شدن شرکت‌های دانش بنیان و استارت‌آپ‌ها

محمدحسین رضوانیان در مورد ضرورت حضور شرکت‌های دانشبنیان در بورس گفت: سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دانش‌بنیان، سرمایه‌گذاری در آینده است. شرکت‌های دانشبنیان برای تامین نقدینگی و اخذ تسهیلات بانکی با مشکلاتی چون ضمانت‌نامه و ارایه وثایق مواجه هستند ... ادامه مطلب