تولید محتوای گرافیکی

باید ها و نباید های دولت در استارت اپ ها

باید ها و نباید های دولت در استارت آپ ها

زمان مطالعه: 2 دقیقه اکوسیستم استارت‌آپی به پیروی از آنچه در اکثر کشورهای پیشرفته یا در حال توسعه رخ می‌دهد، چند سالی است که در ایران نیز شکل گرفته است. تا کنون رویدادها و همایش‌های گوناگونی هم در این زمینه برگزار شده است ... Read More