دوشنبه های استارتاپی

جذب سرمایه - دوشنبه های استارتاپی

جذب سرمایه – دوشنبه های استارتاپی

زمان مطالعه: < 1 دقیقه هفتمین رویداد جذب سرمایه دوشنبه های استارتاپی صندوق نوآوری و شکوفایی، در حوزه ورزش برگزار می‌گردد. بدین وسیله از شما دعوت می شود در روز دوشنبه مورخ 24 شهریور ماه از ساعت ۱۰ الی ۱۲ به صورت آنلاین برگزار می گردد. ... Read More