رهبری در بحران

رهبری در بحران

رهبری در بحران

زمان مطالعه: < 1 دقیقه آنچه رهبران در طول یک بحران به آن نیاز دارند یک برنامه پاسخگویی از پیش تعیین شده نیست، بلکه رفتارها و طرزفکرهایی است که مانع از تکیه آنها به نوع نگاههای گذشته میشود و به آنها کمک میکند که آیندهنگرانه به مسائل نگاه کنند ... Read More