سهم تو چه نیازی را از سرمایه­ گذاران بازار بورس برطرف می­کند؟