طوفان فکری

ایده پردازی

ایده پردازی

زمان مطالعه: 4 دقیقه برای همه ی ما پیش آمده که ایده ای در ذهن داشته باشیم، ایده که میتاند برخی از مشکلات ما و دیگران را حل کند، حل این مشکلات و نحوه برخورد ما با آن مشکلات امری بسیار مهم در زندگی ما است، چرا که با حل نشدن آن مشکل قدمی رو به جلو نمیتوان برداشت. ... Read More