مدیریت بحران

جذب سرمایه

استارتاپ ها چگونه در شرایط بحران کرونا سرمایه جذب می کنند؟

زمان مطالعه: 2 دقیقه برغم تمام مصائبی که کرونا بر سر دنیای فناوری آوار کرده هنوز هم برخی استارتاپ‌ها و کارآفرینان سرگرم جذب سرمایه هستند. قانع کردن افراد و شرکت ها به سرمایه گذاری حتی در بهترین روزها هم کار ساده‌ای نبود و در شرایط کنونی تنها افرادی از پس برمی‌آیند که پاسخ آنها به چهار سوال کلیدی مثبت باشد ... Read More