مرکز شتاب دهی

تسهیلات صندوق نوآوری به شتاب دهنده ها و فضاهای کار اشتراکی

تسهیلات صندوق نوآوری به شتاب دهنده ها و فضاهای کار اشتراکی

زمان مطالعه: < 1 دقیقه مهدی عظیمیان رئیس مرکز شتابدهی نوآوری، با اشاره به تاثیرگذاری شیوع بیماری کرونا بر اکوسیستم استارتاپی، گفت: پس از شیوع گسترده ویروس کرونا، این بحران ابعاد و اثرات مخربی مانند سایر بخش‌های جامعه بر اکوسیستم کارآفرینی و استارتاپی نیز داشت. در این حال دولت تلاش خود را برای حمایت از اکوسیستم کارآفرینی ادامه می‌دهد. ... Read More