کارآفرین

دولت کارآفرین یا مربع سه ضلعی

دولت کارآفرین یا مربع سه ضلعی

زمان مطالعه: 2 دقیقه کتاب معروفی هست به نام "دولت کارآفرین" که تاکیدش بر نقش دولت در ایجاد نوآوری ها و "کارآفرینی" است؛ اما به نظر می رسد عبارت "دولت کارآفرین" به دلایل زیر چیزی شبیه مربع سه ضلعی و غیرممکن است: ... Read More