کار کاذب

چطور با تلاش کمتر به نتیجه بهتری در کارها برسیم؟

چطور با تلاش کمتر به نتیجه بهتری در کارها برسیم؟

زمان مطالعه: 4 دقیقه به احتمال زیاد شما هم در محل کار یا خویشاوندان خود کسانی را دیده اید که فعالیت های زیادی انجام می دهند و همه ی آن ها را نیز به سرانجام می رسانند، پیش خود می گویید که این شخص بیش از آن که به زندگی خود برسد درحال کار کردن است ... Read More