4 تله تشدید فقر

تله فقر

۴ تله تشدید فقر

زمان مطالعه: 2 دقیقه «بنرجی» و «دوفلو»، ۲ اقتصاددان برجسته دانشگاه MIT، بیش از ۱۵ سال از عمر خود را صرف بررسي زندگي فقرا در هند، مراكش، كنیا، اندونزي و بسیاري ديگر از كشورهاي در حال توسعه كرده‌اند. ... Read More